Екипът на ДКТ - Видин

В момента в театъра работят 24 души. Актьорската група е от 9 души, разполага с художествени ателиета, технически персонал и администрация.

Scroll to top