ФЕСТИВАЛИ И НАГРАДИ

Участия във фестивали и награди

2019

„Fadjr“ - Техеран

21.02. – 22.02.2019г.

Участие в Международен театрален фестивал „Fadjr“  - Техеран, Иран със спектакъла „Малкият театър на края на света – Опус II”, копродукция на„Театър де ла Масю“ – Франция и ДКТ - Видин

* * * 

Participation in the  International theatre festival  Fadjr“  in Teheran, Iran  with the production “The small theatre at the end of the world – Opus II” , co-production of  Puppet Тheatre-Vidin and  Тheatre dе lа Massue -  Nice, France

Номинация за Икар 2019

27.03.2019 г.

Номинация за Икар 2019 на САБ за спектакъла „Хронолог“ в категория „Най-добър куклен спектакъл”

* * * 

Nomination for Ikar Award 2019 of the Union of Actors in Bulgaria for the production “Chronologist” in the category  “Best puppet show”

„Михаил Лъкатник” –  гр. Ямбол

15.04 – 19.04.2019г.

Участие в Национален куклено - театрален фестивал „Михаил Лъкатник” –  гр. Ямбол с представлението „Принцесата и граховото зърно” по Х.К. Андерсен

* * * 

Participation in the National puppetry and theatre festival  “ Mihail  Lakatnik” in Yambol with the production  “The princess and the pea” by H. Ch. Andersen

ЧАРЧАРЗаjеЧАР

15.04 – 19.04.2019г.

Участие в X ти Международен фестивал „ЧАРЧАРЗаjеЧАР”, гр. Зайчар, Р. Сърбия, с представлението „Принцесата и граховото зърно” по Х.К. Андерсен

Присъдена  награда за Най - добра женска роля на Маргарита Костова . 

* * * 

Participation in the 10th  International children’s festival  “CHAR CHAR  ZajeCHAR” , Zajechar, Republic of  Serbia with the  production “The princess and the pea” by H. Ch. Andersen

Best actress award was bestowed on Margarita Kostova   

“The magic curtain”

13.05 – 18.05.2019         

Participation in the  20th  International festival of spectacles  for children “The magic curtain” in Targovishte with the  production “The princess and the pea” by H. Ch. Andersen

“Colourful Rooster”

04.07.- 08.07.2019              

Participation in the Festival of puppetry arts for all ages  “Colourful  Rooster” in Pleven with the production  “Chronologist”

Festival of thee small theatre forms

04.07.- 08.07.2019              

Participation in the Arts Festival “Danubian Waves” in Vidin  with the production ”Lazy boy and Lazy girl”

“PIERROT”

24.09.-29.09.2019                     

Participation in the International Puppet Theatre for Adults Festival “PIERROT”  in Stara Zagora,  with the production “Chronologist”

A special award bestowed by the set designer Silva  Bachvarova

„Zoran Radmilovic’s Days”

24.09.-29.09.2019                     

Participation in the 28th Festival  „Zoran Radmilovic’s Days” in  Zajechar, the Republic of  Serbia, with the production  “Chronologist”   

Plovdiv - European capital of culture 2019

25.11.-29.11.2019                              

Participation in the programme of Plovdiv - European capital of culture 2019 with the production “The small theatre at the end of the world – Opus II” , co-production of  Puppet Theatre-Vidin and  Тheatre dе lа Massue -  Nice, France

2018

„ЧАР ЧАР ЗаjеЧАР”

11.05. – 16.05.2018 г. 

Участие в 9ти Международен фестивал „ЧАР ЧАР ЗаjеЧАР”, гр. Зайчар, Р. Сърбия, с представлението „Приказка за рибаря и златната рибка”

Присъдени са три награди:

 1. Награда за най-добър спектакъл
 2. Награда за иновации в кукленото изкуство
 3.  Награда за най-добър актьорски ансамбъл

* * * 

Participation in the 9th International children’s festival  “ CHAR CHAR  ZajeCHAR” , Zajechar, Republic of Serbia with the production “The fisherman and the golden fish”

We were bestowed three awards :

 1. Best production award
 2. Award for innovation in puppetry arts
 3. Best cast award
„Вълшебната завеса”

13.05 – 19.05.2018г

Участие в XIX Международния фестивал за спектакли за деца „Вълшебната завеса” – гр. Търговище, с представлението „Кой си ти приятелю?”

* * * 

Participation in the  19th  International festival of spectacles for children “The magic curtain” in Targovishte with the  spectacle  “Who are you, my friend?” 

Международен детски фестивал, гр.Шибеник

16.06. – 30.06.2018            

Участие в 58ми Международен детски фестивал, гр.Шибеник, Р.Хърватска.  с представлението „Приказка за рибаря и златната рибка”

* * * 

Participation in the  58th   International children’s festival in Shibenik, Croatia with  “The fisherman and the golden fish”

„Вода”

14.09 – 16.09.2018г.       

Участие в международен фестивал за  съвременни изкуства гр.Бургас -  „Вода” с представлението „Хронолог”

* * * 

Participation in the International  Contemporary Arts festival  “Water” in Burgas with the production “Chronologist"

2017

„ЧАР ЧАР ЗаjеЧАР”

19.04.2017г.

Участие в 8 Международен фестивал „ЧАР ЧАР ЗаjеЧАР”, гр. Зайчар, Р. Сърбия, с представлението „Глупавият Ханс”

Присъдена е специална награда на актрисите Аделина Илиева и Маргарита Костова  за  актьорска игра под вещата режисура на Ирослав Петков

* * * 

Participation in the 8th International children’s festival “ CHAR CHAR  ZajeCHAR” , Zajechar, Republic of Serbia with “Blockhead Hans”

A special award was bestowed on Adelina Ilieva and Margarita Kostova for their performance assisted by the director Iroslav Petkov

АндреевскийФест

12.06 - 18.06.2017 г.

Участие в Международния фестивал за камерни театри AndriyivskyFest (АндреевскийФест), гр. Киев, Украйна, по покана на академичен театър „Колесо”, с представленето „Чедо”.

Присъдени са две награди:

 1. Първа награда за най-добър спектакъл!
 2. Награда за най-добър колектив! – за актрисите Биляна Бозинарева и Радослава Неделчева

* * * 

Participation in the  International  festival for chamber theatres Andriyivsky Fest (Andreevskiy Fest) in Kiev, Ukraine at the invitation of Academy Theatre „Koleso” with the production “My dear child”.

We were bestowed two awards :

 1. First prize for the best production!
 2. Best cast award – for Bilyana Bozinareva and Radoslava Nedelcheva!
„Дни на Зоран Радмилович”

28.10. - 04.11.2017 г.

Участие в 26 Фестивал „Дни на Зоран Радмилович” ( „Дани Зорана Радмиловића“), гр. Зайчар, Р. Сърбия, с представлението  „Чедо”

* * * 

Participation in the 26th Festival  „Zoran Radmilovic’s Days” ( „Dani Zorana Radmilovica“), Zajechar, Republic of  Serbia, with the production “My dear child”.

2016

„Двама са малко – трима са много”

06.09.2016г.

Участие в XXII Международен куклено-театрален фестивал „Двама са малко – трима са много”, гр. Пловдив, с представлението „Бременските музиканти”.

* * * 

Participation in the 22nd International puppet-theatre festival “Three Are Too Many, Two – Not Enough” in Plovdiv with  “Town musicians of Bremen”  

ПАНАИР НА КУКЛИТЕ

21.09.2016

Участие за 9-тото издание на Международния фестивал за Уличен и Куклен театър ПАНАИР НА КУКЛИТЕ, гр. София, с представлението „Бременските музиканти”.

* * *

Participation in the 9th issue of the International Festival for Street and Puppet Theatre “PUPPET FAIR” in Sofia with “Town musicians of Bremen”  

2015

„СИВИНА“

21.03.2015г.

Наградата „СИВИНА“ за млад актьор на актьорската трупа на спектакъла „Бременските музиканти“,  учредена от режисьорската колегия към Асоциацията на куклените театри АКТ-УНИМА, България

* * * 

The cast of the production “Town musicians of Bremen” got the SIVINA award bestowed on a young actor. The award was established by the actors’ guild to the Association of the Puppet Theatres APT- UNIMA, Bulgaria

 

Номинация за наградата ИКАР

27.03.2015г.

Номинация за наградата ИКАР на САБ в категорията „Индивидуално постижение в кукленото изкуство” на актьорския състав Ася Димитрова, Биляна Бозинарева, Христо Иванов и Александър Томов за ролите им в „Бременските музиканти”                                

Връчване на отличие за най-добър мениджмънт и маркетинг на   Държавен куклен театър – Видин за 2014г., присъдена от Министерството на културата.

* * * 

Nomination for the award IKAR of the Union of Actors in Bulgaria in the category “ Individual achievement in the puppetry arts”  to the cast :  Asya Dimitrova, Bilyana Bozinareva, Hristo Ivanov and Alexander Tomov for their performance in the “Town musicians of Bremen”   

Award bestowed by the Ministry of Culture on the State Puppet Theatre-Vidin for 2014 for best management and marketing

„Михаил Лъкатник”

20.04.2015г.

Национален куклено - театрален фестивал „Михаил Лъкатник” гр. Ямбол с постановката „Бременските музиканти”

Награда за сценография  на Наталия Гочева за „Бременските музиканти”

* * * 

National puppetry and theatre festival  “ Mihail Lakatnik” in Yambol with the production  “Town musicians of Bremen”   

Award for scenography bestowed on Natalia Gocheva for  “Town musicians of Bremen” 

„Куклите окупират света”

25.08.2015г

Международен  фестивал  „Куклите окупират света”  гр.Крайова, Румъния  с представлението „Ръкоплещене”

* * *

International festival “Puppets occupy street” in Craiova, Romania with the production  “Hand twaddling”.

„ЧАР ЧАР ЗаjеЧАР”

08.12.2015г.

Участие в 7  Международен детски  фестивал „ЧАР ЧАР ЗаjеЧАР, гр. Зайчар, Р. Сърбия, с представлението  „Бременските музиканти”

 1. Награда за най-добър актьорски ансамбъл
 2. Награда за най- добър спектакъл в категорията  „Куклен театър”

* * *

Participation in the 7th International children’s festival “ CHAR CHAR  ZajeCHAR” , Zajechar, Republic of Serbia with “Town musicians of Bremen”  

 1. Best cast award
 2. Best production award in the category  “Puppet Theatre”
Scroll to top