РЪКОПЛЕЩЕНЕ

РЪКОПЛЕЩЕНЕ

автор, режисьор, муз. оформление – Румен Гаванозов,

сценография Станислава Кръстева

Участват – Маргарита Костова, Ася Димитрова, Биляна Бозинарева, Валентина Хамамджиева

Свикнали сме да възприемаме ръцете като нормална част от тялото ни, с която си служим в живота. Спектакълът „Ръкоплещене“ надниква зад паравана и открива, че там те се превръщат в израз на играта, фантазията, имровизацията. В пространството на сцената ръцете се преобразяват в една жива материя, която разказва, диша, пулсира, създава енергия. На пръв поглед бъркотия, отвеждаща ни в един закачлив и шарен свят, където обичайната функция на ръката е изместена от причудливата реалност на кукления театър, в който всичко може да се превърне в действие, чувство, мисъл. Кукла.

Scroll to top