Пресконференция на Държавен куклен театър – Видин по проекта „Детски образователен пакет за превенция на риска от кризи C.A.R.E“

На 12 октомври се проведе пресконференция на Държавен куклен театър – Видин относно проект „Детски образователен пакет за превенция на риска от кризи C.A.R.E“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България.

Директорът на театъра – Павлинка Трифонова представи подробна информация за целите и дейностите на проекта, очакваните резултати и осъществени ползи, както и за образователната пиеса “Петият елемент”, която е една от основните активности в проекта и чиято премиера беше миналата събота (10.10.2020 г.)

Scroll to top