Представихме детски образователен пакет за превенция на риска пред учители от област Видин

Образователен пакет за превенция на риска, предназначен за деца на възраст между 5 и 12 години, бе представен днес пред учители от област Видин.
Обучителната среща с 10 учители от видинските детски градини и училища е част от дейностите по трансграничен проект, финансиран по Програмата: INTERREG Румъния-България на стойност 278 391 евро, в който основен партньор от българска страна е Държавен куклен театър – Видин. Директорът на театъра – Павлинка Трифонова показа създадените образователни инструменти за превенция на риска и възможностите за работа с тях.


Първият инструмент е създаден с помощта на куклено театрално изкуство и е заснет и копиран на DVD. Това е кукленият спектакъл “Петият елемент” на български и румънски език за изпълнение на открито и закрито. Създаден е мултимедиен образователен продукт с презентации на най-вероятните видове бедствия и аварии в целевия регион и конкретните действия и мерки за защита от тях. Изготвено е Ръководство за учителя при управление на кризи, както и детски атрактивен комплект, включващ три вида пъзели със снимки, посветени на елементите на превенция от три различни бедствия и аварии.

sdr


Предстои да бъдат избрани три образователни институции, които ще проведат демоуроци с възпитаниците си.

Scroll to top