“Петият елемент” – премиера

На 10 октомври се състоя премиерата на най-новия спекатакъл на Държавен куклен театър – Видин – “Петият елемент”.

Пиесата е образователна и обръща внимание на бедствията и авариите. Чрез средствата на кукления театър, най-уязвимата група – децата по леснодостъпен начин се запознава с инструкциите за безопасност при екестремни ситуации причинени от природните стихии.

Представлението премина при изключителен интерес и стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Спектакълът е реализиран като част от проекта „Детски образователен пакет за предотвратяване на риск C.A.R.E.“ (код robg-448), финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България.

Сценарист: Мая Димитрова

Режисьор: Димитър Димитров

Сценограф: Георги Славков

Дизайнер на кукли и костюми: Миглена Методиева

Композитор: Петко Манчев

Хореограф: Мадлен Радулова

Участват актьорите: Аделина Иванова, Теодора Рашед, Красимир Колев, Пламен Кънев

Scroll to top