Започнаха репетициите на “Петият елемент”

Стартираха репетициите на най-новото представление на ДКТ-Видин – “Петият елемент” с режисьор Димитър Димитров. Постановката е образователна и е част от българо-румънския проект със заглавие„Детски образователен пакет за предотвратяване на риск C.A.R.E.“ (код ROBG-448), финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България. Държавен куклен театър – Видин и Румънската асоциация за трансфер на технологии и иновации си партнират по проекта, чиято цел е да подобри трансграничната обществена осведоменост в областта на ефективната превенция и управление на риска, чрез разработване на иновативен образователен инструментариум и провеждане на широка промоционална кампания в трансграничния регион.

Сценарият на пиеста е вдъхновен и адаптиран на база информацията получена от предварително проведено проучване, което идентифицира общите опасности, бедствия и авари в районите Видин и Долж.

Scroll to top