Заключителна пресконференция по проект „Детски образователен пакет за превенция на риска от кризи C.A.R.E“

Днес беше проведена заключителната пресконференция по проект „Детски образователен пакет за превенция на риска от кризи C.A.R.E“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България.

dav

Директорът на театъра Павлинка Трифонова обобщи целите и дейностите на проекта, представи крайните продукти и постигнатите резултати.

dav

Напомняме, че образователният спектакъл “Петият елемент” е реализиран именно в рамките на този проект.

Scroll to top