„Детски образователен пакет за предотвратяване на риск C.A.R.E.“

Държавен куклен театър – Видин и Румънската асоциация за трансфер на технологии и иновации продължават съвместната си работа по проект със заглавие „Детски образователен пакет за предотвратяване на риск C.A.R.E.“ (код ROBG-448), финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България.

 

Споделяме ви кадри от първата от общо четирите срещи на съвместния образователен екип от експерти, която се проведе на 18 август в град Видин. На нея присъстваха български и румънски експерти от сферата на образованието, представители на българския и румънския „Червен кръст“, както и на гражданска защита.

 

Една от дейностите на ДКТ-Видин в проекта е да се създаде образователен инструмент с помощта на театралното куклено изкуство /театрален спектакъл/, който по атрактивен и лесно възприемчив начин да запознае деца от 5 до 12 години с това кои са най-честите бедствия в районите Видин и Долж и как да се справят с тях.

Scroll to top