Малък театър на края на света – Опус II гостува в Пловдив

Ние, от края на света, напомняме:
Днес, Военен клуб, 19.00ч., последно за Пловдив
1.12. театър “Азарян”, 18.00ч.

Scroll to top