ИГРА НА ПРИКАЗКИ

ИГРА НА ПРИКАЗКИ

Автор и режисьор: Мая и Митко Димитрови
Сценография: Борис Георгиев
Композитор: Петко Манчев
Участват:
Христо Иванов
Александър Томов
Премиера: 9 юни, 2022 г.
Scroll to top