"Съседски закачки"

Спектакълът „Съседски закачки” е вдъхновен и базиран на културата и бита на трансграничния регион Видин–Нишава. Характерни за двата региона митове, обичаи, обреди, приказки и легенди са представени чрез фолклорни и импровизирани кукли, създадени от автентични предмети, взети от бита и анимирани на фона на специфични за регионите музика, песни и танци.
Постановката е културен продукт, чрез който двете култури се срещат, взаимодействат и интегрират с цел да забавляват публиката и да промотират идентичните черти на културното наследство на трансграничната зона.
Спектакълът провокира интереса и любопитството към колорита на националните традиции – чрез взаимодействието между българската и сръбската култура и яркия език на куклено-театралното изкуство. 

„Съседски закачки“
Автор: Людмил Станев
Режисьор: Веселин Анев
Сценография: Адриана Анева
Хореография: Мадлен Радулова
Кукли и костюми- Елисавета Костадинова
Музика: Андрей Дреников

Участват: Биляна Бозинарева, Ася Димитрова, Маргарита Костова, Александър Томов и Христо Иванов