Новата web страница на Държавен куклен театър - Видин е в процес на изграждане. От нея ще можете да научите за нашия екип, за репертоара на театъра, да се осведомите за месечната ни програма и още много други неща, които се надяваме да са ви от полза.