Име Позиция

Наталия Петрова

Счетоводител - касиер

Любомир Евдокимов

Счетоводител - касиер (по заместване)

Кръстемир Кръстев

Тоноператор

Гриша Кирилов

Осветител

Александър Ангелов

Техник електронна техника

Страници