Име Позиция

Славяна Дервенджийска

Агент - театрален

Елза Петкова

Агент - театрален

Даниела Сълова

PR/драматург

Елена Петрова

Гл. Счетоводител

Наталия Петрова

Счетоводител - касиер

Страници