Контакт

Държавен куклен театър - Видин

Площад "Бдинци" 1, ет. 3

тел. ++359 94 601 933

ул. "Пазарска" 4 - салон

тел. ++359 94 601 932

dkt_vidin@abv.bg